INDIVIDUALNA GRADNJA HIŠE

 • Idejna zasnova s projektom interierja
 • Vizualizacija objekta – 3D
 • PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja)
 • Urejanje dokumentacije – upravnih postopkov
 • PZI (projekt za izvedbo)
 • EKO Sklad – subvencija
VEČ >

NOTRANJI INTERIER STANOVANJSKIH IN POSLOVNIH OBJEKTOV

 • Idejna zasnova (razporeditev notranje opreme in določitev predelnih sten)
 • Statični izračun delne rušitve nosilne stene (traverzi, stebri)
 • Vizualizacije notranje opreme – 3D
 • Projekt osvetlitve in izbira svetil
 • Dispozicija električnih in vodovodnih priključkov
 • Celostna podoba (izbor barv in materialov)
 • Barven kolaž
 • Izbor pomične in vgradne opreme
 • Načrt talnih oblog
 • Izvedba na KLJUČ
VEČ >

OBLIKOVANJE POHIŠTVA

 • Idejna zasnova
 • Vizualizacija pohištva -3D
 • 3D animacija
 • Načrti za izdelavo
 • Usklajevanje z dobavitelji in izvajalci
 • Izvedba na KLJUČ
VEČ >

SVETOVANJE

 • Barvno svetovanje
  • fasade objekta
  • izbor barv in materialov v interierju
 • Izbor dekoracije v objektu
 • Pomoč pri nakupu notranje opreme
 • Pomoč pri nakupu svetil
 • Spletno svetovanje preko E-pošte
VEČ >