• Idejna zasnova (razporeditev notranje opreme in določitev predelnih sten)
  • Statični izračun delne rušitve nosilne stene (traverzi, stebri)
  • Vizualizacije notranje opreme – 3D
  • Projekt osvetlitve in izbira svetil
  • Dispozicija električnih in vodovodnih priključkov
  • Celostna podoba (izbor barv in materialov)
  • Barven kolaž
  • Izbor pomične in vgradne opreme
  • Načrt talnih oblog
  • Izvedba na KLJUČ

Kontaktirajte nas